SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL D’OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA PEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació mínima exigida a nivell de CFGS d’Administració i Finances o equivalent.• Experiència mínima de 2 anys com a administratiu en l’àmbit econòmic i financer.• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).• Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Formació universitària en l’àmbit de Ciències Empresarials i Econòmiques, ADE o equivalent.• Coneixement de les eines ERP…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL DE LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET PER L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.• Experiència acreditada mínima de 2 anys com a lletrat en contractació pública i licitacions.• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).• Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Experiència acreditada en l’àmbit sanitari i/o social com assessor jurídic o contractació pública i licitacions.• Formació complementària relacionada amb el lloc…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PEL DEPARTAMENT D’APROVISIONAMENTS DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació de Batxillerat o CFGM en administració o equivalent.• Experiència mínima de 2 anys com a administratiu en un departamentd’aprovisionaments.• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalental nivell de suficiència (C1).• Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia fermaen algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Coneixements de les eines ERP : SAP• Experiència en les tasques pròpies d’un departament d’aprovisionaments encentres hospitalaris.• Formació complementària relacionada amb el lloc de…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE PERSONES PER L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació Universitària en Dret i/o en Ciències del Treball i/o en Psicologia.• Experiència professional acreditada mínima de 5 anys (prestada en els darrers 6 anys) en la direcció de persones o de Cap en alguna de les àrees de recursos humans.• Nivell C de català.• Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Formació acadèmica de grau universitari en l’àmbit d’empresa (Dret, Ciències del treball, Psicologia,…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL D’OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA PEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació mínima exigida a nivell de CFGS en Administració i Gestió, Batxiller o equivalent.• Experiència mínima d’1 any en tasques administratives pròpies d’un departament de Recursos Humans.• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).• Acreditar certificació consistents a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Titulació universitària en l’àmbit de Recursos Humans.• Formació addicional relacionada amb el lloc de treball…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL PER L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació de Grau en Medicina.• Experiència acreditada en gestió sanitària.• Formació acadèmica específica en Gestió de Serveis Sanitaris.• Coneixements de català a nivell oral i escrit.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*) Es valorarà:• Formació acadèmica de Doctorat, Màster Universitari i/o Postgrau en gestió de serveis sanitaris i/o d’altres àmbits sanitaris/socials.• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball: cursos, congressos … (indicant hores/crèdits).• Capacitat de lideratge, flexibilitat, planificació, resolució de conflictes, iniciativa…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CERCA 1 METGE/ESSA GERIATRE PER L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.• Disposar de la Titulació d’Especialista en Geriatria (expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent) i/o experiència acreditada en l’àmbit hospitalari en l’especialitat de la Geriatria.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

BORSA DE TREBALL 2023: EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGES/ESSES ESPECIALISTES, FARMACÈUTICS/TIQUES I, PSICÒLEGS/ÒLOGES PER A L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o, Farmàcia o, Psicologia.• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació del’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.• Domini del català parlat i escrit.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun delsdelictes previstos a la LOPJM. (*)