SALUT TERRES DE L’EBRE CONVOCA 1 LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ASSISTENCIAL

Es requereix: Es valorarà: S’ofereix: Les persones interessades hauran de: 1. Enviar la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) a l’adreça de correu electrònic seleccio.hcme.ste@gencat.cat fent constar el codi de la convocatòria: DIR AS 07/2024 Adjuntant la documentació que acrediti el currículum vitae i les titulacions corresponents. Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci Termini màxim de presentació de sol·licituds: 21 de juliol de 2024

BORSA DE TREBALL 2024: EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA METGES/ESSES ESPECIALISTES, FARMACÈUTICS/TIQUES I, PSICÒLEGS/ÒLOGES PER A L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o Farmàcia o Psicologia.• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació del’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.• Domini del català parlat i escrit.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun delsdelictes previstos a la LOPJM. (*) (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es Es valorarà:• Experiència laboral com a metge/essa, farmacèutic/a o psicòleg/òloga en l’especialitat.• Formació addicional específica i complementària per al lloc de…

BORSA DE TREBALL 2024: EDP SALUT TERRES DE L’EBRE CERCA DIFERENTS CATEGORIES PROFESSIONALS PER A L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.• Domini del català parlat i escrit.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*) (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es Es valorarà:• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.• Experiència en l’àmbit de la sanitat.• Polivalència funcional i flexibilitat horària.• Capacitat de treball en equip.• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA UN LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL PER AL PROGRAMA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I EQUIPS DE SUPORT (PADES), PER L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació de Diplomatura o Grau en Treball Social.• Carnet de conduir.• Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es Es valorarà:• Experiència laboral en l’àmbit de la sanitat i/o sociosanitari.• Experiència laboral en l’àmbit d’atenció primària i/o PADES.• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball: cursos, congressos… (indicant hores/crèdits).• Es valorarà formació en humanització /…

SALUT/TERRES DE L’EBRE CONVOCA DOS LLOCS DE TREBALL DE PORTALLITERES, A TEMPS PARCIAL, PER L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Es requereix:• Titulació d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent. Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de tenir l’homologació dels estudis requerits.• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Es valorarà:• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari i / o assistencial.• Formació addicional de grau mitjà o superior en l’àmbit sanitari.• Formació complementària pel lloc de treball.• Es valorarà formació en Humanització / Atenció centrada en la persona.• Nivell…