Es requereix:

 • Llicenciatura o Grau Universitari en Farmàcia, i especialitat en Farmàcia Hospitalària.
 • Ambdues titulacions expedides per una universitat espanyola, o en el seu defecte, degudament homologades pel Ministeri competent.
 • Acreditar el certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en un servei de Farmàcia hospitalària (sector sanitari públic o concertat).
 • Formació específica en gestió de serveis sanitaris.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes, iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i habilitats comunicatives.
 • Acreditació del nivell C de català.
 • Coneixements de SAP Argos i Silicon.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://borsadetreball.salutebre.cat/#/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: FAR 02 2024
  Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març de 2024

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: