Informació Prèvia

El Titular de la present plana web és Salut Terres de l’Ebre (en endavant STE) amb domicili a C\Benet Messeguer, s/n, 43740, Móra d’Ebre (Tarragona) i telèfon 977 40 18 63.

A continuació s’exposen les condicions d’ús relatives a l’accés a aquesta web així com l’ús de la informació continguda en aquesta. S’informa que, un cop l’usuari hi accedeix i en fa un ús de la informació, manifesta que accepta sense reserves les condicions d’ús.

Informació addicional de la “Reutilització de la Informació” (al prémer)

L’Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.

D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Citar sempre la font de la informació.
  3. Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: Salut Terres de l’Ebre [STE]

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

Propietat intel·lectual i industrial

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de STE en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de  STE i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

RESPONSABILITAT I CONDICIONS DEL CONTINGUT

STE no és responsable de la legalitat de la informació continguda en pàgines web de tercers que es troben enllaçades des d’aquest lloc web, així com, tampoc es responsabilitza del contingut d’aquelles planes web que es vinculen amb aquesta Web.

STE es reserva el dret a modificar sense previ avís diferents paràmetres de la present plana web com són la seva configuració, les condicions d’ús i el seu contingut amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació.

STE no es responsabilitza dels usos que facin tercers de la informació continguda a la pàgina web ni de les conseqüències, danys o perjudicis causades per la utilització d’aquesta informació.

Informació addicional de la “Política de Privacitat” (al prémer)

Salut Terres de l’Ebre (STE). informa als usuaris que garanteix la confidencialitat i intimitat de les dades de caràcter personal facilitades en els formularis de la pàgina web d’acord amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Salut Terres de l’Ebre (STE) es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives en matèria de protecció de dades. 

Els usuaris són responsables de la veracitat de les dades i es comprometen a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si és necessari.

Informació addicional de la “Política de Galetes/Cookies” (al prémer)

Podem trobar tota la informació d’aquest apartat en l’annex 20D de l’entitat.

Informació addicional de la “Crèdits de les imatges de portada” (al prémer)

On podem trobar tots els enllaços i els propietaris de les fotografies emprades en la pàgina web de l’entitat.

Informació addicional “Normes de convivència xarxes socials” (al prémer)

Aquestes directrius generals regulen la relació de STE, els usuaris de les xarxes socials i cada xarxa social (Twitter, LinkedIn, Youtube i/o Google+).

En aquestes pàgines, perfils o canals, els fans o seguidors reben informació de l’entitat i en el seu mur poden comentar-la i compartir-la amb els amics. És el deure de tots els usuaris d’aquest lloc acatar i respectar les normes de convivència que s’estableixen a continuació i acorden assumint els que les contravinguin, les responsabilitats a les quals donessin lloc i les preceptives reclamacions que es poguessin derivar, tant de tipus civil com penal.

Amb l’objecte de mantenir una relació pacífica entre tots, hem de respectar-nos i complir les normes de convivència següents:

  1. Tots tenim dret a la llibertat d’expressió, però recorda que els teus drets acaben on comencen els dels altres usuaris. Respecta els comentaris i els que els fan.
  2. Aquests són uns fòrums en els quals no es permetran comentaris que atemptin contra la Llei, contra els drets dels usuaris, ni es toleraran comentaris obscens, violents ni l’enviament d’arxius que contravinguin la moral, l’esperit de l’entitat, que resultin inapropiats o que puguin danyar la sensibilitat dels altres usuaris.
  3. No es permetran ofenses, insults referits al centre o contra els continguts de les notícies, ni es permetran comentaris que no siguin veraços.
  4. En cas de contravenir les normes anteriorment assenyalades, serà responsable l’usuari des del qual es van abocar aquests comentaris o es van adjuntar els arxius.
  5. Recorda que de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPDGDD) no has de publicar dades de terceres persones i evita publicar les teves dades personals.
  6. Queda totalment prohibit utilitzar aquests murs per publicar informació de productes de terceres marques o publicar enllaços que redireccionin a pàgines web de tercers aliens a STE, així com fer spam mitjançant l’enviament massiu d’un comentari.
  7. Podran corregir-se per STE els usos contraris a les normes de convivència en cas que es produeixi algun incompliment i s’eliminin tots aquells comentaris o documents adjunts.

La participació a les xarxes socials és absolutament voluntària, STE les posa a la vostra disposició amb un objectiu informatiu i divulgatiu. Per tant, la llibertat de participació està lligada a l’acord individual de l’usuari amb la política de STE.

Informació addicional “Protecció de Dades” (al prémer)

Podem trobar tota la informació d’aquest apartat en l’annex 20C de l’entitat, dins de l’espai “Informació Addicional”.