Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o Farmàcia o Psicologia.
• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació de
l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels
delictes previstos a la LOPJM. (*)

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa, farmacèutic/a o psicòleg/òloga en l’especialitat.
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
• Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos).
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació).
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta.
    Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024