Es requereix:

  • Titulació de Grau en Medicina
  • Experiència acreditada en gestió sanitària
  • Formació específica en Gestió de Serveis Sanitaris.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

  • Formació acadèmica de Doctorat, Màster Universitari i/o postgrau en gestió de serveis sanitaris i/o d’altres àmbits sanitaris/socials.
  • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball, cursos, congressos … (indicant hores/crèdits)
  • Capacitat de lideratge, flexibilitat, planificació, resolució de conflictes,  iniciativa i orientació a resultats.
  • Coneixement de llengua catalana, nivell C1.

S’ofereix:

  • Contracte laboral indefinit a temps complet
  • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Enviar la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) a l’adreça de correu electrònic seleccio.hcme.ste@gencat.cat fent constar el codi de la convocatòria: DIR AS 07/2024

Adjuntant la documentació que acrediti el currículum vitae i les titulacions corresponents.

Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 21 de juliol de 2024