Es requereix:
• Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es

Es valorarà:
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
• Experiència en l’àmbit de la sanitat.
• Polivalència funcional i flexibilitat horària.
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos).
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació).
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta.
    Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de SALUT TERRES DE L’EBRE.