Es requereix:

 • Títol de Grau en Medicina.
 • Especialitat via MIR en Medicina intensiva o Anestesiologia i Reanimació o Medicina interna o Medicina de família.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola, o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Experiència (mínim tres anys efectius de treball com a assistencial) en atenció d’urgències/emergències/malalt crític en l’àmbit hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències similars)
  i/o prehospitalari de SVA en serveis d’emergències extrahospitalàries reconeguts de prestació de serveis a la ciutadania des de la seva xarxa pública de salut.
 • Formació especifica de CRM clínic HEMS.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

(*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Es valorarà:

 • Experiència laboral en l’atenció mèdica sanitària en el medi aeri (HEMS).
 • Experiència en formació HEMS prèvia.
 • Formació addicional específica en Atenció a Urgències i Emergències.
 • Formació específica HEMS en assistència extrahospitalària i atenció al malalt crític en el medi aeri.
 • Coneixements i habilitats suficients que garanteixin el transport interhospitalari aeri de pacients greus a hospitals de major complexitat.
 • Coneixement de protocols i guies pròpies del SEM i CatSalut.
 • Coneixement en l’ús de material electromèdic, sanitari i farmacològic.
 • Expertesa en conducció de debriefings.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Coneixements de la llengua catalana parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://borsadetreball.salutebre.cat/#/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HELI 02 2024
  Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març de 2024

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: