Es requereix:
• Titulació de Diplomatura o Grau en Treball Social.
• Carnet de conduir.
• Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

(*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit de la sanitat i/o sociosanitari.
• Experiència laboral en l’àmbit d’atenció primària i/o PADES.
• Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball: cursos, congressos… (indicant hores/crèdits).
• Es valorarà formació en humanització / atenció centrada en la persona.
• Coneixements informàtics.


Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:
• Contracte laboral indefinit a temps parcial (75% de dedicació).
• Incorporació immediata.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades
    personals i curriculars.
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions
    i carta de presentació).
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi: TS PADES 01 24
    Termini màxim de presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2024

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: