La Cartera de Serveis, entesa com el conjunt de prestacions que s’ofereixen als usuaris del servei, té com a objectiu oferir una millor atenció al pacient, i és evident que cada hospital  i cada zona geogràfica i de salut tenen unes particularitats que obliguen a que la Cartera de Serveis doni resposta específica a les singularitats que els son pròpies.

La nostra cartera de serveis consta de:

 • Anàlisis clíniques
 • Anestèsia i Reanimació
 • Aparell Digestiu
 • Endocrinologia
 • Dermatologia
 • Endoscòpia Digestiva
 • PADES
 • Farmàcia
 • Ginecología
 • Logopédia
 • Clínica del Dolor
 • Cardiologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Medicina del Treball
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Nutrició
 • Obstetrícia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Optometria
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Diagnòstic per la Imatge
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Servei de Transfusió
 • Sociosanitari
 • Urologia

Totes aquestes prestacions es duen a terme a nivell d’Hospitalització, de Consultes Externes o d’Atenció a Urgències.