Implantar la Responsabilitat Social en una Empresa significa que aquesta empresa pren les seves decisions tenint en compte els aspectes econòmics, socials i ambientals.

Clica per més informació.
  • Sostenibilitat econòmica, optimitzant costos mitjançant el correcte aprofitament dels recursos disponibles mantenint la qualitat
  • Vetllar pel desenvolupament de pràctiques responsables en la cadena de valor, mitjançant processos transparents, objectius i imparcials amb els proveïdors de productes i serveis.
Clica per més informació.
  • Relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable, facilitant la comunicació i el desenvolupament professional del nostre equip humà.
  • Humanització del sistema sanitari, tractant a nostres pacients i familiars amb dignitat i respecte, amb models de relació i d’assistència centrats en la persona.
Clica per més informació.
  • Minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat, racionalitzant l’ús dels recursos energètics, fomentant la prevenció de la contaminació i la reducció de residus i emissions de gases d’efecte hivernacle.
  • Promoure la contractació pública socialment responsable i actuacions mediambiental i socialment responsables en les compres.
  • Garantir el compliment dels requisits legals que apliquen a l’HCME en matèria mediambiental, laboral i de la seva activitat.
  • Posicionar l’organització en l’entorn social i institucional com a empresa responsable.