DIMENSIÓ ECONÒMICA

En aquest àmbit. pretenem:

  • La Sostenibilitat econòmica, optimitzant costos mitjançant el correcte aprofitament dels recursos disponibles mantenint la qualitat
  • Vetllar pel desenvolupament de pràctiques responsables en la cadena de valor, mitjançant processos transparents, objectius i imparcials amb els proveïdors de productes i serveis.

QUÈ HEM FET?

  • Portal de Transparència:  https://transparenciaedpte.salutebre.cat/
  • Millora d’infraestructures i equipaments.
  • Adherits a Compra conjunta del CSC i de l’ICS.
  • Posta en marxa de la citació per SMS.
  • Licitació del Projecte “Rehabilitació i Millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’HCME” finançat amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (fons NEXT GENERATION EU)