DIMENSIÓ MEDIAMBIENTAL

En aquest àmbit. pretenem:

 • Minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat, racionalitzant l’ús dels recursos energètics, fomentant la prevenció de la contaminació i la reducció de residus i emissions de gases d’efecte hivernacle.
 • Promoure la contractació pública socialment responsable i actuacions mediambiental i socialment responsables en les compres.

QUÈ HEM FET?

 • Operació Residu – Dia Mundial del Medi ambient.
 • Substitució de 70.000 gots de plàstic de medicació per Gots de Cartró.
 • Projecte Fonts d’aigua per reduir envasos.
 • Estudis minimització de Residus.
 • Auditories i Formació Ambiental.
 • Control de:
  • Consums energètics i recursos naturals.
  • Abocaments d’aigües residuals.
  • Emissions atmosfèriques.
 • Segregació i/o Reciclatge de:
  • Tòners
  • Piles
  • Cartró
  • Plàstic
  • Residus Sanitaris
  • Envasos Contaminats
  • Roba
  • Paper
  • Vidre
  • Ferralla
  • RAEE
  • Fàrmacs
  • Bombetes i Florescents.
 • Controls i accions d’Emissions Acústiques – Apantallament equips de fred.