PLA ESTRATÈGIC

Aquest Pla sorgeix després de fer una anàlisi de la situació actual, tenint en compte l’origen i trajectòria de l’Hospital des de la seva fundació l’any 1988 fins la situació actual en que forma part de l’Empresa Pública Salut Terres de l’Ebre.

Un dels primers reptes de l’hospital és el de l’autosuficiència a nivell de gestió.

Aquest pla estratègic, ha de fer avançar l’Hospital cap a un model centrat en les persones, integral i digne, posant per davant la qualitat de vida de les persones ateses.
Els reptes pels quatre propers anys s’agrupen en dos grans blocs:

  • El primer, dirigit a garantir les propostes de valor que oferim als nostres grups d’interès, transformant la manera com enfoquem l’assistència i el model d’atenció a les persones ateses, familiars i ciutadans. Basats en la humanització i amb responsabilitat social corporativa.
  • El segon, que contempla estratègies corporatives que han d’acompanyar i garantir l`èxit de les primeres, fent evolucionar tot el que fa possible que funcioni a la nostre organització: òrgans de govern i de gestió, l’equip humà, la tecnologia i les aliances i projectes de col·laboració amb altres institucions.