Els primers auxilis són l’atenció més immediata i provisional que es dona a una persona accidentada o malalta abans d’ésser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d’emergències.
Davant d’una situació d’emergència de qualsevol tipus sempre cal seguir tres passos, sense alterar-ne l’ordre:

  • Protegir-se, protegir l’entorn i protegir la víctima en el lloc on s’ha produït l’accident.
  • Alertar els serveis d’emergències mitjançant una trucada telefònica al 112.
  • Socórrer les víctimes accidentades o malaltes, sempre tenint en compte que davant del dubte és millor no actuar.

Cadena de la supervivència: és aquell seguit d’actuacions que faciliten l’activació dels sistemes d’emergències i les urgències hospitalàries per atendre de la millor manera i en el menor temps possible les emergències. Aquesta cadena comença per l’alerta als sistemes d’emergències mitjançant el 112, segueix amb l’aplicació de les mesures inicials o els primers auxilis i acaba amb el trasllat especialitzat i l’atenció als serveis d’urgències.

Els 5 moments clau per a la seguretat en l’ús del medicament” és una iniciativa de la Organització Mundial de la Salut dins el marc de la seva campanya “Medicació sense danys». Centra la seva atenció en els 5 moments potencialment determinants a l’hora de prevenir un ús incorrecte dels medicaments:

  • Començar amb un nou medicament
  • Prendre el medicament
  • Afegir un medicament
  • Revisar el medicament
  • Deixar el medicament.

A la infografia, es mostren aquests moments claus de la medicació que permeten al pacient  actuar per reduir el risc d´errors i d’efectes secundaris en l’ús dels medicaments. L’objectiu no és només millorar la seguretat del pacient, sinó també ajudar a promoure la implicació del pacient en la seva pròpia salut.