Primers auxilis en cas de dolor toràcic

Quan es parla de dolor toràcic es fa referència al mal al pit. L’origen pot ser molt variat, però les causes més importants són les que s’originen als pulmons i al cor. La persona que el pateix pot notar diferents tipus de dolor, com un pes, una punxada o una cremor, i també pot presentar suor o dificultats per respirar.

Què cal fer davant aquesta situació?

 • Si la persona té dolor al pit, alerteu a Emergències mèdiques trucant al 112.
 • Asseieu la persona en un lloc segur i eviteu que es mogui i faci esforços.
 • Calmeu-la i ajudeu-la fins que arribi l’ambulància.

Actuacions davant un Cop de Calor:

El cop de calor és la situació en la qual el cos ja no pot regular la temperatura, ja siqui perquè fa molta calor, per un esforç físic important o per febre i absència de líquid.

Davant d’un cop de calor com hem d’actuar:

 • Allunyeu la persona de la font de calor.
 • Abaixeu la temperatura de l’entorn:
  • Obriu les finestres o engegueu un ventilador.
  • Traieu-li l’excés de roba.
  • Mulleu la persona amb aigua.
 • Si la persona perd la consciència, col·loqueu-la en posició lateral de seguretat (PLS).
 • Si deixa de respirar, comenceu les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Aturada cardiorespiratoria

Diferents situacions poden tenir com a desenllaç una pèrdua de consciència i una aturada respiratòria. Quan això passa s’han de practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar. Les maniobres de reanimació cardiopulmonar consisteixen bàsicament a fer compressions al tòrax de la persona afectada. Cal fer-ho fins que arribin els equips mèdics.

 • Si la víctima està inconscient, busqueu algú ràpidament perquè truqui al 112.
 • Poseu la persona afectada panxa enlaire.
 • Poseu-vos de genolls a terra al costat de la víctima.
 • Comproveu que no tingui objectes a la boca: enretireu-li pròtesis dentals que no siguin fixes i objectes visibles. 
 • Tireu-li el cap enrere aixecant-li la barbeta per evitar que la llengua obstrueixi el pas d’aire.
 • Obriu la via aèria, posant una mà al front i l’altra al mentó.
 • Acosteu el vostre cap a la seva boca. Escolteu la seva respiració i mireu si s’eleva el pit.
 • Si en aquest temps no veieu, sentiu i escolteu la respiració, és que la persona no respira.
 • Poseu-li els braços rectes i col·loqueu les vostres mans enllaçades a la part central del pit, aproximadament a la línia imaginària entre els dos mugrons.
 • Feu compressions toràciques fent força amb el cos sense doblegar els braços, amb una freqüència d’unes 100 compressions per minut.
 • Continueu fent les maniobres de reanimació fins al retorn espontani del pols i la respiració (fins que la víctima tussi o faci algun moviment) o fins que arribi l’equip del Sistema d’Emergències Mèdiques.
 • Si recupera la respiració espontània, poseu-lo en la posició lateral de seguretat.