Abans del 31 de desembre d’aquest any es publicarà la taxa de l’oferta d’ocupació de 62 places de caràcter indefinit on estaran incloses totes les categories professionals. A partir de l’any 2023 es publicaran les convocatòries amb els requisits per accedir-hi.