Elevada participació dels professionals d’infermeria del centre en les XI Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre

El passat 10 de novembre es van portar a terme les XI Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre, les primeres després de la pandèmia. Aquesta vegada el lema escollit per l’organització va ser: “El Lideratge de les cures Infermeres a les Terres de l’Ebre”.

L’HCME va participar amb 3 comunicacions orals i 6 pòsters (2 d’ells escollits per defensa oral). També vam participar en una taula sobre ”Atenció a la cronicitat i humanització de les cures“.

El Comitè Científic de les Jornades va atorgar el segon premi a la comunicació-pòster al treball: “Quan l’expert no és el personal sanitari: experiència en l’atenció d’infermeria a urgències d’una persona amb epidermòlisis bullosa” o “pell de papallona” presentat per Esther Llort i Pilar Vallano.