Es requereix:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o Farmàcia o Psicologia.
• En el cas del metge/essa especialista, farmacèutic/a o psicòleg/òloga, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR, FIR o PIR.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa, farmacèutic/a o psicòleg/òloga en l’especialitat.
• Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball.
• Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars (indispensable Formació en hores i Experiència en mesos).
  2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació).
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi de la categoria professional a la que s’opta.
    Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2024

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de SALUT TERRES DE L’EBRE.