09.01.24 – Mascareta obligatòria al centre

L’ús de mascaretes és obligatori en els centres sanitaris i sociosanitaris com ara al CAP, al CUAP, als hospitals, als centres de salut mental… L’ús de mascaretes és recomanable en els casos següents:

12.9.2023 – Novetats en l’ús de la mascareta

Benvolguts/des, Atesa la situació epidemiològica actual s’informa que és RECOMANA la utilització de mascareta a professionals, usuaris i acompanyants a tot el recinte hospitalari. Es recorda als professionals que l’EPI adequat és la mascareta FFP2; i és d’obligat compliment en unitats de risc com: Urgències i Unitat Sociosanitària, així com en pacients immunodeprimits. Aquesta norma entra en vigor a partir d’avui dia 12/09/2023.

04.07.23 – Nous usos de la mascareta; en quins casos és recomanable continuar portant-la?

Us trametem l’ordre de 4 de juliol en referència a la finalització de l´ús obligatori de les mascaretes en centres sanitaris: Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es d’aplicació a partir d’avui 5 de juliol. En aquest sentit,…