L’ús de mascaretes és obligatori en els centres sanitaris i sociosanitaris com ara al CAP, al CUAP, als hospitals, als centres de salut mental…

L’ús de mascaretes és recomanable en els casos següents:

  • Per a les persones que presentin símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 quan es trobin en espais compartits.
  • A les residències, en cas d’aparició de símptomes compatibles amb alguna malaltia respiratòria com la grip o la COVID-19 o en èpoques d’elevada transmissió d’aquestes malalties.
  • En farmàcies.