El dia 10 de setembre és el Dia Mundial per a la prevenció del Suïcidi.

Enguany des de l’HCME col·laborem amb una xerrada de sensibilització oberta a la població en general, que es portarà a terme el dia 21 de setembre a la sala d’actes de l’hospital.

El suïcidi és un greu problema de salut pública i es calcula que cada any se suïciden més de 800.000 persones en el món i que ja és la causa principal de defunció no natural entre la població mundial d’entre 15 i 29 anys.

Per cadascuna d’elles, es realitzen molts més intents de suïcidi. A més, els suïcidis i els intents de suïcidi afecten tant directa com indirectament a altres persones i generen un greu impacte sobre els qui sobreviuen, com a cònjuges, mares i pares, fills i filles, família, amistats, persones de l’àmbit laboral i coetànies, tant a curt com a llarg termini. S’estima que cada suïcidi afecta de manera directa de sis a catorze familiars o amistats.

Us hi esperem!!!