Si voleu fer arribar una proposta de millora, agraïment, dubte o reclamació us podeu adreçar a la UAC. Ens podeu fer arribar la vostra opinió i dubtes mitjançant els següents canals:

Correu postal

C/Benet Messeguer s/n

43740 – Móra d’Ebre

Per telèfon

977044828

977401863 Ext. 60070

Aquest queixa, suggeriment, dubte o agraïment sempre ha de ser identificada correctament amb el nom i cognoms del pacient i telèfon de contacte. Si la queixa, suggeriment, dubte o agraïment la fa arribar una altra persona en nom de l’usuari ha de  fer constar la relació existent i a ser possible una autorització del pacient.

Un cop rebuda la queixa, suggeriment, dubte o agraïment la UAC registrada el vostre cas, donarà el tràmit pertinent i una vegada estigui resolt us tornarà resposta.

La resposta podrà ser telefònica, per correu postal o electrònic.