Podeu sol·licitar la vostra petició adreçant-vos a la UAC pels canals descrits anteriorment.

Correu postal

C/Benet Messeguer s/n

43740 – Móra d’Ebre

Per telèfon

977044828

977401863 Ext. 60070

Des de la UAC registrarem la vostra petició i farem els tràmits necessaris. Un cop obtinguda la documentació/informació contactarem amb vosaltres per tal de fer-vos-la arribar.

Per recollir la informació ho podeu fer:

Presencialment:

 • Pot venir el titular de la informació.
 • Una altra persona en el vostre nom.  En aquest cas caldrà presentar:
  • Autorització del propietari de la documentació per escrit.
  • Fotocòpia del DNI del propietari de la documentació.
  • Original del DNI de la persona autoritzada.
 • En cas de defunció:
  • Fotocòpia del certificat de defunció.
  • Llibre de Família o altres documents que acreditin la vinculació amb el difunt.
  • Original del DNI del difunt i del sol·licitant.

Enviament per correu electrònic:

En aquest supòsit ens heu de fer arribar una petició on consti:

 • Les dades del titular de la documentació.
 • La informació que ens demaneu.
 • El correu electrònic on voleu que sigui enviada aquesta informació.
 • Còpia del DNI del titular de la documentació.

Us enviarem la documentació encriptada i un segon correu electrònic on consta la paraula clau. Aquesta modalitat només no serà possible en casos de que la documentació sigui inferior a 10 MB.

Enviament per correu postal certificat:

En aquest supòsit ens heu de fer arribar:

 • Còpia del DNI del titular de la documentació per verificar l’adreça d’enviament.