Del 25 al 31 de maig s’ha celebrat la Setmana Sense Fum a Catalunya on s’ha volgut recalcar que el tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries; s’estima que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. Per aquest motiu, la prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de salut pública del Departament de Salut i de l’activitat que porten a terme els professionals dels serveis sanitaris.

D’acord amb els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’any 2022 continuava fumant el 24,1% de la població de 15 anys i més (28,8% dels homes i 19,6% de les dones) i el 6,9% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (6,7% dels homes no fumadors i 7,1% de les dones no fumadores). L’exposició al fum del tabac a casa de les persones de 0 a 14 anys era del 7,9%.

El consum de tabac és superior entre els menors de 65 anys i entre aquelles amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir en el període 1994-2017 i s’ha mantingut força estable a partir de 2018, de manera que el nombre de persones fumadores a Catalunya se situa al voltant d’1,5 milions.

El consum de cigarretes electròniques entre la població general es manté a nivells relativament baixos entre la població general, però moltes persones han experimentat amb l’ús d’aquests productes i la seva utilització a l’adolescència, un motiu de preocupació.