En aquest apartat trobareu tota la informació necessària per a la preparació de les diferents proves que vos poden demanar. Algunes proves es realitzen al Hospital, d’altres us derivaran a un centre mèdic extern.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-34.png