Es requereix:
• Grau o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.
• Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, orals i escrits.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Es valorarà:
• Experiència laboral com Dietista-Nutricionista en l’àmbit hospitalari.
• Habilitats comunicatives, lideratge, capacitat de resolució de conflictes i/o incidències de manera eficaç i positiva.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicat nombre d’hores/crèdits).
• Coneixements informàtics.


Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:
• Contracte laboral indefinit al 36,2% de la jornada (13h/setmana).
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

  1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
  2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
  3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: NUTR 01 2024
    Termini de presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2024

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: