MISSIÓ VISIÓ VALORS
La missió de l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre és proveir atenció
especialitzada de qualitat.
La visió de l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre és millorar la salut de les persones al nostre territori d’influència per mitjà d’una atenció excel•lent.Orientats a la qualitat, a la seguretat del pacient i la promoció de la salut.

Amb criteris d’eficiència i d’acord amb l’evidència científica disponible.Compromesos amb el pacient i el territori.
Transparents, sostenibles i eficients. Treball en equip amb els millors professionals