La contribució de la Infermeria de pràctica avançada i la seva aportació al sistema de salut permet donar respostes ambicioses a les necessitats de la persona.

Aquest desenvolupament competencial en l’equip d’infermeria implica beneficis i una millora en el model assistencial.

La implementació de pràctiques com la cateterització venosa medial (midline), la punció eco guiada, la prescripció infermera o la posada en marxa de la unitat de cures complexes, entre d’altres, ens permeten promoure en el nostre equip d’infermeria, habilitats i coneixement expert per seguir avançant en l’atenció a la persona atesa.