El Transport Sanitari No Urgent (TSNU) és el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a un centre sanitari per rebre assistència o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària.

Qui el prescriu/sol·licita?

Podeu trobar més informació sobre aquest tema a la web del CATSALUT

És el/la metge/ssa, qui prescriu aquest servei. Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d’aquests professionals.

En el cas dels pacients que venen a través de mútua, aquestes han d’autoritzar expressament l’ús del transport sanitari.

Quins tipus de transport existeixen?

  • Col·lectiu: és el que es prescriu per defecte, com a primera opció.
  • Individual: només es realitza quan hi ha una indicació justificada del professional sanitari responsable.

Queden exclosos d’aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques – SEM).

Els pacients poden anar acompanyats dins el vehicle de TSNU?

És el/la metge/ssa és qui prescriu si és necessari que un pacient vagi o no acompanyat.

Els pacients menors de 16 anys SEMPRE han d’anar acompanyats.

Quin és el temps de realització d’aquest servei?

  • Trasllats programats: són els trasllats previstos, planificats i/o repetits en el temps (com una programació de diàlisi, radioteràpia, etc.).
  • Trasllats no programats: són els trasllats, puntuals en el temps, generats per altes hospitalàries i retorns de proves diagnòstiques.

La resposta d’aquests serveis no és immediata i requereix d’un temps d’espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol·licitud.