Les aturades cardiorespiratòries són un problema que patim en la nostra societat, tal i com es pot apreciar diàriament en els diferents medis de comunicació.

Es produeixen degut a un problema agut (cardíac en la majoria de casos) que provoca una interrupció sobtada i inesperada de la circulació sanguínia i del sistema respiratòri.

La importància es que aquestes aturades poden ser reversibles, si actuem a nivell de societat, realitzant una reanimació cardiopulmonar precoç amb maniobres de qualitat i de manera organitzada (Cadena de la supervivencia, Algoritme SVB i DEA).

Aquesta actuació és VITAL per assegurar la supervivencia de la persona fins que arribin els equips d’emergència que continuaran amb la reanimació avançada i el transport al centre sanitari adequat.

El grup de treball de Suport Vital té l’objectiu de mantenir i garantir un sistema organitzatiu protocolitzat de l’aturada cardiorespiratòria en el centre.  Els membres del grup de treball realitzen formació i docència, amb la inclusió de simulacres. S’incorporarà una Escala d’Alerta Precoç  d’atenció a la persona que s’està deteriorant per assegurar-ne la supervivència amb les condicions més òptimes.