Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria, hem impulsat accions encaminades a difondre el Suport Vital per donar a conèixer com actuar davant una aturada cardíaca i conscienciar així a la població.

La supervivència davant d’una aturada cardiorespiratòria va molt lligada al fet que les persones que estan en aquell moment quan succeeix l’emergència mèdica actuïn i activin el 112.