El servei d’urgències està a disposició de totes aquelles persones que necessitin atenció sanitària urgent. Per això és beneficiós per a tots fer-lo servir tan sols en aquests casos.

Aneu al servei d’urgències de l’hospital només quan creieu que és necessari, així s’evitarà la sobresaturació d’aquests servei. Per urgències lleus visiteu al vostre metge de capçalera o al Centre atenció Primària que us correspongui.

Davant una emergència truqueu al 112 i, en cas de dubte o si no podeu acudir a l’Hospital pels vostres mitjans, contacteu amb el 061 /Salut Respon.

Quin és el meu nivell de gravetat?

CIRCUIT D’ATENCIÓ

 • Els pacients son visitats seguint un ordre segons la gravetat del seu estat i, després, per ordre d’entrada. El personal sanitari en fa una valoració mitjançant un sistema de triatge estructurat, per tant, l’espera per a les persones amb problemes lleus pot ser mes llarga.
 • Als pacients que se’ls hagin de fer exploracions complementàries (anàlisis, RX…), que estiguin pendents de la visita d’un altre professional del centre o de quedar-se en observació durant unes hores, l’estada a urgències se’ls pot perllongar. El metge/essa us informarà de la situació clínica del pacient a mesura que disposi de resultats. En cas de qualsevol dubte o problema, cal demanar pel metge/essa o l’infermer/a responsable del pacient.
 • Cal portar els informes d’assistència i els medicaments que us preneu per si us els demanen.

ACOMPANYANTS

 • Per garantir la confidencialitat i l’organització només es permet l’entrada al box d’un acompanyant per cada pacient ates. En alguns casos, se li pot demanar per motius assistencials, que en surti mentre es practica alguna exploració o intervenció.
 • En el cas deis infants es permetrà l’entrada del pare i de la mare.

ALTA DEL SERVEI

 • En cas d’ingrés a l’Hospital, el personal d’admissions us informarà de les gestions que s’han de fer per formalitzar l’ingrés. En cas que hàgiu d’esperar que hi hagi un llit disponible per ingressar, intentarem que estigueu tan confortables com sigui possible.
 • En cas d’alta a domicili, se us donarà un informe d’assistència que es recomana portar al vostre metge/essa de capçalera.
 • Si us donen cita per fer un control a Consultes Externes, us trucaran per telèfon per dir-vos el dia i l’hora de la visita.

TRANSPORT

 • El transport sanitari només es prescriurà a tots aquells pacients que per incapacitat física i a criteri del metge d’urgències no puguin ser traslladats a domicili en transport propi.
 • No es prescriurà transport sanitari per motius no sanitaris (manca de vehicle, problemes socials…). Recordeu que el fet de venir a urgències amb ambulància no garanteix que hàgiu de tornar a casa amb aquest mitjà si no és necessari

ALTRES PUNTS INFORMATIUS

 • Recomanem no portar objectes de valor. Si en porteu és millor que els deixeu ais acompanyants.
 • Recordeu tenir els mòbils silenciats.
 • Es disposa d’una bústia de suggeriments a la sala d’espera. La vostra opinió és molt valuosa
 • per tal de millorar el nostre servei.
 • En cas de necessitar informació d’algun altre servei intern o extern (farmàcies de guàrdia, servei de taxi…), no dubteu a consultar-ho a la recepció del servei d’urgències.