Direcció de l’Hospital: en aquesta ala estan ubicats els despatxos de la Gerència, Direcció i Administració del centre, així com el Departament de Recursos humans.