• Àrea de recepció:
  • Recepció.
  • Centraleta.
  • Admissions.
  • Atenció al Client.
 • Cafeteria.
 • Àrea d’admissions
 • Àrea assistencial ambulatòria:
  • Consultes Externes amb 23 dispensaris.
  • Rehabilitació.
  • PADES.
 • Àrea de Serveis Centrals:
  • Laboratori.
  • Farmàcia.
 • Àrea de Serveis Generals:
  • Vestidors.
  • Cosidor.
  • Bugaderia.
 • Magatzem.
 • Passadís i escales d’accés per a visitants cap a hospitalització.