L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre compta amb protocols per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 i garantir la seguretat dels professionals sanitaris, els pacients i els acompanyants. Seguir les mesures ajudarà a frenar la progressió de la COVID-19. És a les nostres mans!

En aquest apartat trobaràs tota la informació necessària i mesures a aplicar en funció de la situació de la pandèmia.

Actualment les mesures adoptades a l’HCME:

ÀREA AMBULATÒRIA

Es recomana venir com a màxim amb 1 acompanyant, i com a màxim 10 minuts abans de la visita.

ÀREA D’URGÈNCIES

Es permet l’entrada d’1 acompanyant, sempre sota criteri del professional.

ÀREA QUIRÚRGICA

Es permet l’entrada d’1 acompanyant que haurà

RÈGIM D’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES DURANT LA SEVA ESTADA AL CENTRE

El règim d’acompanyament a les persones és diferent en funció del lloc on es troben:

  • La Unitat d’aguts
  • La Unitat Sociosanitària
  • La  Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria
  • La Unitat de Cirurgia Menor Ambulatòria o Intervencions Locals

Per accedir a les diferents zones els acompanyants han d’anar identificats amb una targeta amb el número d’habitació i llit, s’haurà de portar en un lloc visible.

Aquest targeta es lliurarà a Porteria i per la nit al servei d’Admissions d’Urgències.

TIPUS DE TARGETES

Per norma general tota persona té dret a tenir 1 acompanyant al dia durant la seva estada, que disposarà d’una targeta de color blanc. L’acompanyant s’haurà de registrar a la porteria del centre facilitant el número del seu DNI. Aquest acompanyant pot ser rellevat 1 cop al dia per un altre acompanyant, sempre i quan es faci el canvi al hall del centre, excepcionalment en casos d’un menor d’edat hospitalitzat es podrà fer el canvi a l’habitació.

  • A la USS podran accedir com a visites els menors d’edat sempre i quan vagin acompanyants per un adult. L’horari d’acompanyament és de les 9.00 a 20.00 hores.
  • A la Unitat d’aguts no es permeten les visites dels menors sense autorització prèvia del personal d’infermeria.

Les targetes de color crema s’utilitzaran quan el personal d’infermeria autoritzi que un pacient tingui més d’1 acompanyant (situacions excepcionals).

Les persones hospitalitzades que hagin de ser intervinguts quirúrgicament, en el moment de la intervenció podran disposar d’un segon acompanyant que disposarà d’una targeta de color blau. Aquest segon acompanyant no caldrà que es registri i no poden coincidir a l’habitació els 2 acompanyants.

Les persones ingressades a la CMA o que se’ls hi ha de practicar una cirurgia menor o local poden disposar d’1 acompanyant que disposarà d’una targeta de color verd.

L’Hospital de Móra no permet visites socials a les persones hospitalitzades.

Protocols d’accés anteriors:

Mesures HCME COVID 19 en FASE 1A

Mesures HCME COVID 19 en FASE 1B

Mesures HCME COVID 19 en FASE 2

Mesures HCME COVID 19 en FASE 3