L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre compta amb protocols per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 i garantir la seguretat dels professionals sanitaris, els pacients i els acompanyants. Seguir les mesures ajudarà a frenar la progressió de la COVID-19.

És a les nostres mans!

En aquest apartat trobaràs tota la informació necessària i mesures a aplicar en funció de la situació de la pandèmia.

Actualment les mesures adoptades a l’HCME:

ÀREA AMBULATÒRIA

Es permet venir com a màxim amb 1 acompanyant. Es demana venir com a màxim 10 minuts abans de la visita.

ÀREA D’URGÈNCIES

1 únic acompanyant en casos excepcionals (persones depenents, pediàtrics, fràgils, etc…).

ÀREA QUIRÚRGICA

Es permet l’entrada d’1 acompanyant que haurà de romandre a la Sala d’espera o Cafeteria mentre duri la intervenció.

RÈGIM D’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES DURANT LA SEVA ESTADA AL CENTRE

El règim d’acompanyament a les persones és diferent en funció del lloc on es troben:

  • Zona Covid – 1 únic acompanyant 24h/dia.
  • Zona NO Covid – 1 acompanyant 24h/dia.
  • Sociosanitari – 1 únic acompanyant en l’horari de vista establert.

En tots els casos caldrà passar pel punt informatiu per identificar-se i registrar-se, i signar la declaració responsable en cas necessari.
En cas que us entreguin un element identificatiu, caldrà portar-la en un lloc visible en tot moment. Aquesta identificació és personal i intransferible.
Cal respectar les normes de seguretat en tot moment.

L’Hospital es troba actualment (14/12/2022) en Fase 1C

Protocols d’accés:

Mesures HCME COVID 19 en FASE 1A

Mesures HCME COVID 19 en FASE 1B

Mesures HCME COVID 19 en FASE 1C

Mesures HCME COVID 19 en FASE 2

Mesures HCME COVID 19 en FASE 3