El Servei de Fisioteràpia, Rehabilitació i Logopèdia de l’ HCME, ofereix una gamma de serveis interdisciplinaris amb el treball de: Metge Rehabilitador, Fisioteràpia, Logopèdia, TCAI i Administrativa.

Al Servei realitzem els tractaments del dolor agut i crònic, malalties musculoesquelètiques, lesions traumàtiques greus, malalties cardiorespiratòries, circulatòries, urològiques, i alteracions neurològiques i ortopèdiques, els quals es porten a terme  en règim d’ingressat, ambulatori o bé a domicili.

L’objectiu de la rehabilitació comprèn l’aplicació de tècniques pròpies de l’especialitat de la Medicina Física i Rehabilitació, com per exemple la Fisioteràpia, la Logopèdia, entre d’altres, encaminades a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional o independència possible, en funció de la patologia i estat funcional de l’individu.

El programa de fisioteràpia i rehabilitació de l‘HCME està dissenyat per atendre les necessitats específiques de cada usuari, per tant cada programa és diferent.

Alguns components generals del tractament són els següents:

  •  Tractar la malaltia bàsica i prevenir les complicacions
  • Tractar la incapacitat i millorar la funcionalitat
  • Proporcionar instruments adaptats i modificar l’entorn
  • Ensenyar i ajudar l’usuari i la seva família a adaptar-se als canvis

Com arribar-hi?

El Servei de Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia de l’HCME, està situat  en la planta baixa, i està compost per un gimnàs, un espai de tractament d’electroteràpia 1 box de tractament individual, 1 consulta per a realitzar les visites del metge rehabilitador i dels fisioterapeutes, 1 despatx de tractament individual, un magatzem, punt d’atenció al client i una sala d’espera.

L’horari del servei a l’Hospital és:

Els Tractaments en règim ambulatori al servei de Rehabilitació de 6.45h a 11.30h i Tractaments en règim hospitalari a la planta d’11.00 h a 13.00 h. i de 15’00h a 15’45h.

L’Horari dels tractaments en règim domiciliari és a convenir.

Funcionament

Abans de començar

Informeu al fisioterapeuta dels vostres antecedents clínics, malalties, al•lèrgies, si dueu marcapassos, si esteu embarassada, etc. És important que ho coneguem.

Puntualitat i assistència

Pel bon funcionament del servei, respecteu l’horari acordat. Si no podeu assistir a alguna de les sessions, cal que ho comuniqueu amb antelació. Si es produeixen més de tres faltes d’assistència sense avís o justificació, se us donarà l’alta.

Menors

Els menors d’edat han de venir acompanyats d’un adult.

Al gimnàs:
  • Desconnecteu els mòbils durant tota l’estona que duri el tractament.
  • No es permet l’entrada d’acompanyants a la sala.
  • Es recomana no dur joies ni objectes de valor. El Servei no se’n fa responsable.
  • És indispensable que continueu al domicili els exercicis prescrits.

Centres de Rehabilitació de Tivissa i Flix

En aquests centres es realitzen tractaments ambulatoris.

El Centre de Rehabilitació de Tivissa, es troba al Carrer de la Caserna, 1 i l’horari de funcionament és de Dilluns a Divendres de 9:00 a 11:00 hores.

El Centre de Rehabilitació de Flix està ubicat al Carrer Major, 75 i el seu horari és de Dilluns a Divendres de 15:00 a 18:00 hores.

Rehabilitació Domiciliària

La zona d’actuació en règim domiciliari és la Ribera d’Ebre i l’horari dels tractaments en règim domiciliari és a convenir. Us trucarem per concertar dia i hora.

Concertar visita

Quan el servei RHB rep una petició, aquesta es valora i deriva per donar cita al metge especialista (Rehabilitador o Logopeda) o per realitzar el tractament adequat de manera ambulatòria o domiciliaria.

El pacient rebrà confirmació telefònica informant del dia i hora per iniciar tractament.

Podeu consultar, canviar o anul·lar l’hora programada de la sessió o visita de dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 hores trucant al 977 40 18 63.