L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme. Ara bé, l’acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants de convivència i de plaer, de relacions afectives, d’identificació social i religiosa, etc. que, a la llarga, configuren el comportament alimentari que repercuteix en l’estat de salut de l’individu.

El menjar és, sens dubte, un element d’identificació cultural; per tant, és important mantenir i potenciar els hàbits alimentaris propis de l’àrea mediterrània, adaptats als canvis sociològics i culturals que es van produint.

El menjar és, sens dubte, un element d’identificació cultural; per tant, és important mantenir i potenciar els hàbits alimentaris propis de l’àrea mediterrània, adaptats als canvis sociològics i culturals que es van produint.

Els principis que regeixen aquesta alimentació són:

  • La varietat: presència de tots els aliments.
  • L’equilibri: presència dels diferents nutrients segons les proporcions recomanades.
  • La suficiència: aportació d’energia i nutrients segons edat, sexe, activitat física i situació fisiològica.
  • L’adaptació: a les condicions geogràfiques, culturals, religioses…
  • La organització: repartida al llarg del dia en diferents àpats i respectant horaris regulars.
  • Tot i això, en ocasions és necessari seguir alguna dieta per indicació mèdica o simplement per previndre complicacions de malalties cròniques.

Us deixem un seguit de recomanacions dietètiques senzilles i variades: