La TCAI Rosa López Oliva va participar en el “III Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria” celebrat a Còrdova el passat dia 11 i 12 d’abril de 2024. Va presentar el pòster de Cuid’ART i el de Sueñon realitzats per:

SueñOn – realitzat per membres de la comissió d’humanització de l’HCME, López Oliva, Rosa María; Serrano de Yzaguirre, Rosa M; Jornet Girones, Meritxell; Vernet Gil, M Dolores; Sebastià Navarro, Beatriu; Vallano Laina, M Pilar.

Cuid’art – realitzat per López Oliva, Rosa María; Torres Marco, Maria Dolors; Llauradó Llauradó, Yolanda; Vernet Moya, Pilar; Gené Ramos, Raquel; Vallano Laina, Pilar de l’HCME-