Les professionals d’infermeria Rosa M. Ferré i Asun Estopà, han participat a la I Jornada de Monitorització Contínua de Glucosa (MCG), que s’ha dut a terme a l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, on han pogut conèixer els coneixements i competències necessàries sobre el maneig de la monitorització contínua de la glucosa en els pacients amb diabetis a causa del recent desplegament territorial d’aquesta tecnologia als professionals sanitaris relacionats.